Privaatsus ja küpsised

I. MÕISTED

 

 • Koduleht - zoomaailm.ee lemmikloomatarvete e-pood veebiaadressil www.zoomaailm.ee;
 • Zoomaailm – zoomaailm kaubamärgi all tegutsevad lemmikloomapoed, sh aadressil www.zoomaailm.ee asuv e-pood;
 • Kasutaja - nii füüsiline kui juriidiline isik, kes kasutab Kodulehte (ei ole registreerinud kontot, ei ole tellinud teenuseid);
 • Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või on ostnud Zoomaailm kauplustes või e-poes müüdavaid kaupu või on registreerinud Konto Kodulehel;
 • Konto – e-poe zoomaailm.ee registreerunud kliendi personaalne tarbija profiil;
 • Partnerid – juriidilised isikud, kellega Zoomaailm teeb koostööd Kodulehel Teenuseid osutades;
 • Küpsis – (ka HTTP-küpsis või küpsisefail, inglise cookie, HTTP cookie) on tekstikujuline andmeplokk kliendi veebibrauseris, mida saadetakse määratud domeenile iga kord, kui klient teeb sinna päringu. Nii saab server vastava kliendi päringu eristada teiste omadest ja pakkuda talle isikupärastatud andmeid. Küpsiseid võib kasutada veebilehtedele sisselogimiseks, eelistuste salvestamiseks ja ostukorvi sisu meelespidamiseks;
 • Veebibrauser – internetilehekülgede vaatamise tarkvara;
 • Isikuandmed – füüsilisest isikust Kliendiga seonduv igasugune info;
 • Isikuandmete saaja – juriidiline või füüsiline isik, sealhulgas Partnerid, kellele esitatakse isikuandmeid;
 • Privaatsuspoliitika – käesolev dokument, milles on ette nähtud peamised Isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise eeskirjad Kodulehe kasutamisel;
 • Seadus – Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadus;
 • Kodulehe administraator – Kodulehe administreerimise eest vastutav isik;
 • IP aadress – arvutivõrgus asuva seadme (arvuti või nutiseadme) identifikaator ehk seadmele määratud alaline või ajutine tunnusnumber, mille abil võrku ühendatud seadmed üksteist leiavad;

 

II. ÜLDSÄTTED

 

Kodulehe Privaatsuspoliitikas on määratud peamised Isikuandmete ja muu isikule tähtsa informatsiooni kogumise ja töötlemise eeskirjad Kodulehe Kasutaja ning Kodulehel pakutavaid Teenuseid telliva Kliendi kohta.
Privaatsuspoliitika on ette nähtud Kodulehe Kliendi ja/või Kasutaja Isiku- ja muude andmete turvaliseks kaitsmiseks ebaseadusliku kasutamise eest.
Nii Klienti kui Kasutajat peetakse selle Privaatsuspoliitikaga tutvunuks, kui nad on Kodulehel registreerinud Konto või Kodulehelt teenuseid tellinud. Selle dokumendiga võite tutvuda Kodulehel mistahes ajal. Zoomaailm jätab endale õiguse Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades Klienti muudatustest Kodulehel või muul viisil. Muudatused jõustuvad nende avaldamisest Kodulehel, kui muudatustes ei ole sätestatud teist tähtaega. Seda Privaatsuspoliitikat kohaldatakse kõikidel juhtudel kui Zoomaailm saab Isikuandmed selle tõttu, et Klient tellib Kodulehe kaudu Teenuseid. Kliendid peaksid silmas pidama, et tellides Zoomaailm Partnerite Teenuseid, võidakse nende Isikuandmetele kohaldada täiendavalt Partnerite Privaatsuspoliitikat, mille eest Zoomaailm ei vastuta. Kodulehel on samuti viiteid teiste isikute, ettevõtete või organisatsioonide veebilehtedele, millede sisu ja/või kasutamise ning privaatsuspoliitika tagamise meetodite eest Zoomaailm ei vastuta. Seetõttu peaksid Klient ja/või Kasutaja tutvuma vastava veebilehe eeskirjade, privaatsuspoliitika ja muude dokumentidega enne mistahes oma andmete esitamist.

Isikud, kes soovivad Kodulehel registreeruda, peavad esitama oma e-posti aadressi, ees- ja perekonnanime ning parooli. Registreerimise ajal luuakse Konto. Tarbija võib oma kontot mistahes ajal korrigeerida, täiendada või kustutada.

 

III. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA SÄILITAMINE

 

III-1. MILLISEID ANDMEID KOGUME

 

Kohustuslikud andmed (minimaalsed andmed Kodulehel teenuste kasutamiseks);

Esitab Kasutaja ise:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • E-maili aadress
 • Telefoninumber
 • Postiaadress (Maja & korteri # / Tänava nimi / Linn / Maakond / Riik / Postiindeks)

Koduleht salvestab automaatselt:

 • IP aadress
 • Küpsiste info

Soovituslikud/Vabatahtlikud andmed (andmed, mis lihtsustavad ja/või kiirendavad Kodulehe kasutamist, kuid mille puudumine ei piira funktsionaalsust);

 • KMKR number (VAT)
 • Arveldusaardress
 • Täiendavad aadressid
 • Salvestatud maksevahendid

 

Zoomaailm kogub ja töötleb Zoomaailmast kaupade ostmisega ja kliendisuhtega seotud järgnevaid andmeid:

 • Registreerumisel püsikliendiks: nimi, isikukood, sünniaeg, aadress, telefon, e-posti aadress;
 • E-poe ostu sooritamisel: IP aadress, "küpsiste" informatsioon, nimi, aadress, telefon, e-posti aadress;
 • Finantsandmed: pangakonto number, kui makseid teostatakse pangaülekande või kaardimaksega;
 • Suhtlusandmed: e-poes kauba ostmisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestlused; samuti Zoomaailma ja Kliendi vaheline suhtlus e-posti teel;
 • Ostude ja teenustega seotud andmed: nõusoleku vormid, kokkulepped teenuse, sh veterinaarteenuse kohta jmt); e-poest kauba kohaletoimetamisega seonduv info, päringud ja kaebused;

 

III-2. KUI KAUA ANDMEID SÄILITAME

 

Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise perioodid võivad põhineda lepingutel Kliendiga ja kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seonduvad seadused, kaugmüügiga seonduv regulatsioon, jm õigusnormid). Videovalve salvestisi ei säilitata üle ühe kuu, välja arvatud juhul, kui salvestis sisaldab määratletud eesmärgi saavutamiseks vajalikku teavet. Sellisel juhul säilitatakse salvestist tuvastatud probleemi lahendamiseni või vastava juurdluse lõpetamiseni.

 

III-3. MILLISEID KÜPSISEID KASUTAME

 

Kodulehel kasutame sessiooni- ja püsivaid küpsiseid. All on toodud küpsised, mida kasutame meie Kodulehel:

Küpsise nimi Küpsise kirjeldus
FORM_KEY Salvestab juhuslikult genereeritud võtme, mida kasutatakse võltsitud päringute vältimiseks.
PHPSESSID Teie sessiooni ID serveril.
GUEST-VIEW Võimaldab ilma Kontota Kliendil vaadata ja muuta oma tellimusi.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Link teabele teie ostukorvi ja vaatamisajaloo kohta, kui olete seda pärinud.
STF Teave toodete kohta, mida olete sõpradele e-kirjaga saatnud.
STORE Valitud poe keel.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Näitab, kas klient on lubanud küpsiste kasutamise.
MAGE-CACHE-SESSID Hõlbustab sisu vahemällu salvestamist brauseris, et kiirendada lehekülgede laadimist.
MAGE-CACHE-STORAGE Hõlbustab sisu vahemällu salvestamist brauseris, et kiirendada lehekülgede laadimist.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Hõlbustab sisu vahemällu salvestamist brauseris, et kiirendada lehekülgede laadimist.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Hõlbustab sisu vahemällu salvestamist brauseris, et kiirendada lehekülgede laadimist.
SECTION-DATA-IDS Hõlbustab sisu vahemällu salvestamist brauseris, et kiirendada lehekülgede laadimist.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Hõlbustab sisu vahemällu salvestamist brauseris, et kiirendada lehekülgede laadimist.
X-MAGENTO-VARY Hõlbustab sisu vahemällu salvestamist serveris,et kiirendada lehekülgede laadimist.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Lihtsustab sisu tõlkimist teistesse keeltesse.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Lihtsustab sisu tõlkimist teistesse keeltesse.
_fbp (Facebook): salvestab ja jälgib kodulehe külastusi.
_gcl_au (Google AdSense): salvestab ja jälgib reklaami konversioone.
IDE (Google Doubleclick): reklaami edastamiseks või taas-suunamiseks.
_clck või _clsk (Microsoft Clarity): salvestab ja jälgib kodulehe külastusi.

 

III-4. KÜPSISTE LIIGID

 

Kodulehel kasutatakse küpsiseid järgmise liigituse põhjal:

Rangelt vajalikud küpsised võimaldavad kasutada veebilehe funktsioone ja mäletada vormidesse sisestatud teavet ka siis, kui kasutaja liigub sessiooni ajal muudel Kodulehe alalehtedel. Ilma rangelt vajalike küpsisteta pole kindla veebilehe teenused võimalikud. Rangelt vajalikud küpsised ei kogu turunduslikul eesmärgil teavet ega jäta meelde, milliseid lehti internetis vaadatakse.

Jõudlusküpsised
koguvad teavet veebilehe kasutuse kohta ja nende abil saab parandada veebilehe töötamisviisi. Jõudlusküpsised näitavad, milliseid lehti külastati kõige sagedamini, millised olid veebilehe külastamisel tekkinud raskused ning, kas veebilehe reklaam toimib või mitte. Jõudlusküpsised ei kogu teavet isiku kohta ja kogutud teave on anonüümne.

Funktsionaalsusküpsised
mäletavad Teie valikuid ning pakuvad täiustatud ja isiklikumaid funktsioone. Need küpsised mäletavad tehtud muudatusi, aga ei salvesta tegevusi kolmandatel veebilehtedel.

Sihipäraseid küpsiseid
või reklaamiküpsiseid kasutatakse selleks, et edastada Teie huvidega sobivaid reklaame ja piirata reklaami nägemise kordade arvu. Sedalaadi küpsiseid kasutatakse, et mõõta reklaamikampaania tõhusust ja jätta meelde, mida olete veebilehel vaadanud.

Kolmandate poolte funktsioonid
. Näiteks Facebook ja Google võivad kasutada oma küpsiseid või muid meetodeid, et koguda teavet meie veebilehe sisu kohta, millel olete klõpsanud. Nad kasutavad sedalaadi teavet selleks, et pakkuda kasutusstatistika analüüse ja reklaame Teid huvitavatel teemadel.
Me ei pääse ligi ega kontrolli neid küpsiseid, mille on meie lehele paigaldanud kolmandad pooled — nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Selleks soovitame Teil eraldi tutvuda kõigi kolmandate poolte privaatsuspoliitikaga.

 

Facebooki küpsiste tingimustega saate tutvuda siin: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google’i küpsiste tingimustega saate tutvuda siin: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Montonio küpsiste tingimustega saate tutvuda siin: https://montonio.com/en/legal/privacy-policy/

 

Välised lingid: Koduleht kasutab linke, mille veebisaite haldavad kolmandad osapooled. Kui Te klikite mõnele sellistest linkidest suunatakse Teid Zoomaailma lehelt edasi lingis viidatud lehele. Isegi kui kahe organisatsiooni veebilehtede vahel eksisteerib seos, ei oma Zoomaailm kontrolli kolmanda osapoole veebilehe üle. Igaüks neist omab isiklikku isikuandmete kogumise, menetlemise ja privaatsuse poliitikat. Külastades mõnda sellistest lehtedest, peaksite enne andmete jagamist tutvuma eraldi selle lehe privaatsuspoliitikaga.

 

IV. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

 

Zoomaailm töötleb Kliendiandmeid peamiselt selleks, et:

 • Osutada Kliendile kvaliteetset teenust ning hallata kliendisuhteid. Kliendiandmeid töödeldakse Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks (Teenuste osutamine); Kliendi nõusolekul kliendipakkumiste jt. turundusliku iseloomuga materjalide saatmiseks ning Kliendi soovil Kliendiandmete ajakohastamiseks;
 • Kaitsta Kliendi ning Zoomaailma õigustatud huve (vara kaitse) ja isikute elulisi (tervis ja elu) huve (nt videovalve kauplustes), uurida teenuse kvaliteeti ning tõendada nt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestluste abil kauba müügiga ja teenustega seonduvaid tegevusi;
 • Osutada Kliendile lisateenuseid, viia läbi turuanalüüse ja koostada statistikat. Selleks võib Zoomaailm pakkuda Kliendile oma koostööpartnerite teenuseid, sealhulgas teha pakkumisi, mis põhinevad Kliendi nõusolekul;
 • Tagada teenuste nõuetekohane osutamine;
 • Tõhustada tehnilisi süsteeme, infotehnoloogilisi lahendusi, kohandada e-poe vaateid erinevatele seadmetele ja arendada teenuseid testimise ja parandamise teel;
 • Tõendada ja kaitsta nõudeid, mis põhinevad lepingu või muu juriidilise kohustuse (nt raamatupidamislikud kohustused, kaugmüügiga seonduvad nõuded, juriidilised nõuded, pöördumised jmt) koostamisel ja/või täitmisel;
 • Võtta vastu makseid läbi makseteenuse pakkujate. Selleks, et võtta vastu Kliendi makseid kauba või teenuse eest, on Zoomaailmal õigus suunata Klient makseportaalile läbi makseteenuse pakkuja;

 

V. SOTSIAALMEEDIA

 

Zoomaailma sotsiaalmeedia kontod on viited teatud veebilehekülgedele, kus võidakse mahutada sama informatsiooni kui Kodulehel, sest Zoomaailm on nii Kodulehe kui sotsiaalmeedia kontode haldaja. Sotsiaalmeedia veebilehekülgede kasutajatele kohaldatakse tolle veebilehe Privaatsuspoliitikat ja tolle veebilehe eeskirju.
Zoomaailm omab sotsiaalmeedia kontosid järgmistel veebilehtedel:

 

 

VI. ISIKUANDMETE ESITAMINE

 

Zoomaailm ei anna Isikuandmeid üle ei tasuta ega tasu eest ega avalda neid muul viisil kolmandatele isikutele nii Eesti Vabariigis kui Euroopa Liidu riikides, välisriikides, välja arvatud allpool toodud juhtudel:

 • Kliendi ja/või Kasutaja nõusolekul;
 • Osutades Kodulehel pakutavaid Teenuseid – Partneritele või volitatud kolmandatele isikutele, kes töötlevad Isikuandmeid Zoomaailm ülesandel selles Privaatsuspoliitikas ettenähtud eesmärkidel, näiteks maksmise sooritamine, kohaletoimetamise teenuste tellimine jm;
 • Andmete saamiseks õigustatud ametiasutuse päringuga, näiteks õiguskaitseorganid, järelevalveasutused, sh Tarbijakaitseamet;

Isikuandmete saajad Eestis: Itella Estonia OÜ (SmartPost), AS Eesti Post (Omniva), Venipak Eesti OÜ (Kullerteenus), DPD Eesti AS (DPD), Montonio Finance OÜ (Makseportaal).
Isikuandmete saajad kolmandates riikides: Facebook Inc (Facebook / Instagram), Alphabet Inc (Google)

 

VII. ISIKUANDMETE KORRIGEERIMINE, TÄIENDAMINE JA KUSTUTAMINE

 

Eraisikust Kliendil on Zoomaailma poolt kogutavate Isikuandmete töötlemisega seoses järgnevad õigused:

 • Tutvuda oma Isikuandmetega;
 • Esitada taotlus oma ebaõigete isikuandmete parandamiseks, kui need on ebapiisavad, väärad või puudulikud;
 • Võtta osaliselt või täielikult tagasi oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks (nt nõusolek otseturunduspakkumiste saamiseks). Kui Klient võtab tagasi enda isikuandmete töötlemise nõusoleku kliendiprogrammi raames, ei saa Zoomaailm võimaldada kliendile kliendikaardi kasutamist ning kaart suletakse ja kõik kliendikaardiga seonduvad õigused lõpetatakse. Nõusoleku saab tagasi võtta, saates taotluse aadressile [email protected] või pöördudes kaupluse teenindaja poole;
 • Piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivale õigusele;
 • Taotleda oma andmete kustutamist, nt kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel ning Klient võtab nõusoleku tagasi. Andmete kustutamist ei saa nõuda, kui Isikuandmeid, mille kustutamist taotletakse töödeldakse ka teistel alustel, nt lepingu või juriidilise kohustuse täitmiseks;
 • Saada infot, kas Zoomaailm töötleb tema isikuandmeid ning saada neile andmetele juurdepääs;
 • Esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes, kui andmete töötlemine põhineb Zoomaailma õigustatud huvil (nt. profiilianalüüsil);
 • Esitada kaebusi Isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui Klient leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kehtivate õigusnormidega;

Juhul kui soovite kasutada ükskõik millist eeltoodud õigust, edastage taotlus [email protected] aadressile või vabas vormis Zoomaailma kaupluse töötajale. Oluline on taotlusele lisada isikut tõendava dokumendi andmed (foto) või kui esitate taotluse füüsilises kaupluses, palume tõendada oma isikut kaupluse töötajale isikut tõendava dokumendi alusel. See on vajalik, et saaksime olla veendunud, et olete andmesubjekt ja õigustatud taotlust esitama.

 

VIII. ISIKUANDMETE KAITSE

 

Zoomaailma Koduleht omab vajalikke meetmeid, et kaitsta Kodulehel kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Oleme kehtestanud mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Andmete turvalisusega seonduvaid nõudeid vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Teie infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.

 

IX. ANDMETÖÖTLEJA

 

Leigiv OÜ

Reti tee 10, Peetri alevik, Rae vald,

Harju maakond, 75312, Eesti

reg. 10068105

KMKR: EE100049301

[email protected]

Ülesse